trarzh-TWenfrdeelitfarues

7 Stars

7 Star Hotel Πιστοποίηση

7 Star Hotel Πιστοποίηση

Τι είναι η πιστοποίηση 7 Star Hotel;

Το Seven Star Quality System είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που σχεδιάστηκε από την TÜRCERT και εισήχθη στον τομέα του τουρισμού. Ωστόσο, το αστέρι 7 εδώ δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό σύστημα αστέρων ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων. Το σύστημα ποιότητας των επτά αστέρων είναι ένα σύστημα που συνδυάζει τα πρότυπα και τις αρχές διαφόρων συστημάτων διαχείρισης και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Το σύστημα ποιότητας επτά αστέρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης, εκφρασμένα σε χρώμα.

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας White Star

Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη για τη χώρα μας. Ωστόσο, η προστασία των τοπικών πόρων και η αποδυνάμωση του περιβάλλοντος είναι τεράστια ευθύνη. Ο τομέας αυτός καταναλώνει πολλή ενέργεια και, καθώς ο τομέας μεγαλώνει, η ανάγκη για ενέργεια θα αυξηθεί περαιτέρω. Σε αυτό το σημείο, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργούν με αίσθημα ευθύνης και να λειτουργούν στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών ρυθμίσεων. Μία από αυτές τις ευθύνες είναι η εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας, ο έλεγχος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η ευαισθησία στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η βάση του White Star Energy Management System είναι το πρότυπο ISO 50001 Energy Management System. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει το κόστος
 • Συμμόρφωση με τους εγχώριους και ξένους νομικούς κανονισμούς
 • Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μειώνονται
 • Οι περιβαλλοντικές βλάβες λαμβάνονται υπό έλεγχο
 • Αποτελεσματική λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού εξασφαλίζεται
 • Η οντότητα μπορεί να επωφεληθεί από τις υποστηριζόμενες από το κράτος ενισχύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Red Star

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ οι φυσικοί πόροι μειώνονται πιο γρήγορα. Αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων στο μέλλον. Όπως όλοι οι τομείς, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να δώσουν σημασία στην ασφάλεια των τροφίμων και να προσπαθήσουν να λάβουν προφυλάξεις έναντι των κινδύνων για τα τρόφιμα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Red Star βασίζεται στο πρότυπο ISO 22000 για την Ασφάλεια Τροφίμων. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Μια μετρήσιμη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός
 • Αυξάνει τη φήμη του οργανισμού και δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης στον κλάδο
 • Μειώστε το κόστος ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα σέρβις
 • Η οργάνωση κερδίζει υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της και αυξάνει την κερδοφορία
 • Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του οργανισμού αυξάνεται και δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων
 • Ο οργανισμός έχει πρόσβαση σε ξένες αγορές
 • Παρέχεται κοινή ευθύνη των εργαζομένων και παρέχεται ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτοελέγχου στον οργανισμό
 • Συμμόρφωση με τους εγχώριους και ξένους νομικούς κανονισμούς

Σύστημα Διαχείρισης Ικανοτήτων Κίτρινο Star

Η διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και της ικανοποίησης των πελατών είναι πολύ πιο σημαντικές στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί τομέα υπηρεσιών. Η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών, αφενός, και η καθιέρωση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους νεοαποκτηθέντες πελάτες, αφετέρου, αποτελούν επίσης προτεραιότητες για ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον τουριστικό τομέα.

Η βάση του συστήματος Yellow Star για τη Διαχείριση Ικανοποίησης Πελατών είναι το πρότυπο TS ISO 10002 για την Ικανοποίηση Πελατών. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Οι οργανισμοί αποδεικνύουν ότι ενδιαφέρονται για τους πελάτες
 • Η συνάντηση, η αξιολόγηση και η επίλυση των καταγγελιών των πελατών γίνεται συστηματική
 • Τα πιθανά προβλήματα με τον πελάτη επιλύονται γρήγορα και δίκαια
 • Η οργάνωση κερδίζει ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της
 • Εξαιρετική διαχείριση πελατειακών σχέσεων
 • Η οργάνωση έχει την ευκαιρία να μετατρέψει τις καταγγελίες των πελατών σε ευκαιρίες

Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής Blue Star

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, είναι αναπόφευκτο να καθοριστούν σημεία ελέγχου για απολύμανση και αποστείρωση και να τηρηθούν οι κανόνες όλων των εργαζομένων σε κτίρια, γραφεία, τουαλέτες και ντους, κουζίνες και πλυντήρια πιάτων, χρησιμοποιούμενες συσκευές και εξοπλισμό, συστήματα φωτισμού και θέρμανσης και αποθηκευτικούς χώρους. Ο κύριος σκοπός του να γίνει αυτό είναι να αποφευχθεί η ζημιά στους πελάτες.

Η βάση του συστήματος διαχείρισης της υγιεινής Blue Star είναι το πρότυπο ISO 13027 Hygiene and Sanitation Inspection στο Food Business. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Οι οργανισμοί αποδεικνύουν στους πελάτες τους ότι είναι καθαρές και υγιεινές
 • Εξασφαλίζει την αξιόπιστη και ποιοτική υπηρεσία που προσφέρεται
 • Μειώνει τα παράπονα των πελατών και δημιουργεί εμπιστοσύνη στους πελάτες
 • Εξ ου και η φήμη του οργανισμού αυξάνεται
 • Ο οργανισμός εντοπίζει φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους από σήμερα και λαμβάνει προφυλάξεις.
 • Παρέχεται κοινή ευθύνη των εργαζομένων και παρέχεται ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτοελέγχου στον οργανισμό
 • Συμμόρφωση με τους εγχώριους και ξένους νομικούς κανονισμούς

Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Mor Yildiz

Τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν για να είναι βιώσιμα. Οι κοινωνικές ευθύνες των επιχειρήσεων με την έννοια αυτή περιλαμβάνουν τα εξής: προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, παροχή ακριβούς και πλήρους ενημέρωσης στους ανθρώπους σχετικά με τις δραστηριότητες και υποστήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων υγείας και τέχνης.

Η βάση του συστήματος κοινωνικής ευθύνης Mor Yıldız είναι το πρότυπο του συστήματος διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης ISO 26000. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Βελτίωση των κακών συνθηκών εργασίας στον οργανισμό
 • Υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΜΚΟ
 • Συμβολή στα Αμοιβαία Κεφάλαια Κοινωνικής Ευθύνης

Turkuaz Yıldız Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιδεινώνονται καθημερινά και η οικολογική ισορροπία του κόσμου επιδεινώνεται ανεπανόρθωτα. Είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που προκαλούνται από τους οργανισμούς και να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Turkuaz Yıldız βασίζεται στο πρότυπο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Οι οργανισμοί αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην περιβαλλοντική διαχείριση
 • Η ρύπανση από τις δραστηριότητες ελέγχεται από την πηγή
 • Η εμπιστοσύνη δίνεται στους πελάτες
 • Ο οργανισμός λαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα εξουσιοδότησης και εξουσιοδότησης πιο εύκολα
 • Καθιέρωση φήμης σε εγχώριες και ξένες αγορές
 • Οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και το κόστος μειώνεται
 • Συμμόρφωση με τους εγχώριους και ξένους νομικούς κανονισμούς

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Orange Star

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές εγκαταστάσεις, τα πρότυπα ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντικά για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών, να συμμορφωθούν με τους νομικούς κανονισμούς και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Η βάση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου Orange Star είναι το πρότυπο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Το σύστημα αυτό παρέχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη στις επιχειρήσεις:

 • Οι δραστηριότητες στην οργάνωση διεξάγονται σε μια πειθαρχία
 • Η οργάνωση λειτουργεί προσανατολισμένη στον πελάτη και ακολουθεί εύκολα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών
 • Η οργάνωση κερδίζει φήμη στις εγχώριες και ξένες αγορές και κερδίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Η οργάνωση έχει την ευκολία να επιλέγει τους προμηθευτές και να τις ελέγχει πιο εύκολα
 • Μειώνει τους ρυθμούς σφάλματος και αυξάνει την παραγωγικότητα
 • Η μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εύκολη.

 

πιστοποίηση

Η εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιτήρησης και πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, παρέχει επίσης υπηρεσίες περιοδικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Merkez Mh, Dr Sadık Ahmet Cd, No 38/44 A 
Bagcilar - Κωνσταντινούπολη, ΤΟΥΡΚΙΑ

Τηλέφωνο:

+ 90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+ 90 (532) 281 01 42

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

[προστασία μέσω email]

έρευνα