trarzh-TWenfrdeelitfarues

ISO 20252

Σύστημα ISO 20252 για την αγορά της κοινής γνώμης και του συστήματος διαχείρισης της κοινωνικής έρευνας

Σύστημα ISO 20252 για την αγορά της κοινής γνώμης και του συστήματος διαχείρισης της κοινωνικής έρευνας

Αγορά κοινής γνώμης και κοινωνική έρευνα

Οι έρευνες για την κοινή γνώμη της αγοράς διεξάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να μάθουν τις τάσεις των ανθρώπων από διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας σε ορισμένα θέματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έχουν πάντα αντιμετωπιστεί με καχυποψία και πάντα προκαλούν περιέργεια για το πόσο αντανακλά την πραγματικότητα. Αυτό εγείρει τα προβλήματα αξιοπιστίας και αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων της αγοράς. Η απουσία αυτών των προβλημάτων εξαρτάται από το γεγονός ότι οι έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια σε κάθε στάδιο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η έννοια της κοινής γνώμης προέκυψε κατά τον δέκατο ένατο αιώνα. Η βασική ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή με τα χέρια τους και έτσι η κοινωνική ζωή μπορεί να γίνει πιο εκλεπτυσμένη. Σήμερα, το εύρος των ερευνών της κοινής γνώμης έχει επεκταθεί σημαντικά με τη μορφή της αγοράς και των κοινωνικών ερευνών. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται για να καθορίσουν τη συμπεριφορά, την τάση, τις σκέψεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλου ή μέρους των ανθρώπων ανάλογα με τις οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό, οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται συστηματικά, αντικειμενικά καταγράφονται, ταξινομούνται, αναλύονται και παρουσιάζονται στο πλαίσιο των μελετών αυτών.

Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις της αγοράς έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ο αριθμός των οργανώσεων που πραγματοποιούν αυτές τις μελέτες αυξάνεται ραγδαία. Ομοίως, το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αυξάνεται. Επειδή αυτές οι μελέτες αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του κοινού κατά την περίοδο που έγιναν.

Εν συντομία, η κοινή γνώμη της κοινής γνώμης και οι κοινωνικές έρευνες χρησιμεύουν ως ένα είδος εργαλείου επικοινωνίας θέτοντας εκ νέου τα προβλήματα και τα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη.

Γενικά, οι μελέτες αυτές διεξάγονται με δύο τρόπους: ποιοτικά και ποσοτικά. Η ποιοτική μέθοδος δεν επικεντρώνεται στα αριθμητικά δεδομένα που σχετίζονται με το ερευνηθέν θέμα. Αντίθετα, προσπαθεί να καθορίσει τι σκέφτονται οι άνθρωποι, πώς εκφράζουν και τι υπενθυμίζουν στους ανθρώπους. Η ποσοτική μέθοδος στοχεύει στη συλλογή αριθμητικών δεδομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και βασίζεται στην ανάλυση αυτών των δεδομένων με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους.

Το πιο σημαντικό σημείο των αποτελεσμάτων της δημόσιας γνώμης της αγοράς και της κοινωνικής έρευνας είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της. Η αξιοπιστία είναι ο βαθμός σταθερότητας των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή οποιουδήποτε οργάνου που χρησιμοποιείται στην έρευνα και η δυνατότητα παροχής συνεπών αποτελεσμάτων. Είναι απαραίτητο να μετρηθεί η ακρίβεια και η ακρίβεια των δεδομένων με παρόμοιες μεθόδους και τεχνικές. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι: θα προέκυπταν τα ίδια αποτελέσματα εάν η έρευνα αυτή διεξήχθη από έναν άλλο οργανισμό με τον ίδιο τρόπο; Εάν ναι, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αξιόπιστα. Εν τω μεταξύ, η αξιοπιστία της έρευνάς τους συνδέεται άμεσα με τα αντικειμενικά κριτήρια.

Ωστόσο, προκειμένου οι δημοσκοπήσεις της αγοράς να παρέχουν σωστές πληροφορίες, το εργαλείο είναι όχι μόνο αξιόπιστο αλλά και έγκυρο. Εάν τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και ακριβή, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται στην έρευνα περιγράφουν το θέμα της έρευνας όπως είναι στην πραγματικότητα και έχουν σταθερές βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, στις κοινωνικές επιστήμες, είναι δύσκολο να επιτευχθούν αντικειμενικά αποτελέσματα που συγκρίνουν άμεσα τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχουν την εγκυρότητά τους. Επομένως, γενικά διεξάγονται δοκιμές εγκυρότητας.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς είναι έγκυρα και αξιόπιστα, ο σκοπός της μελέτης θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος, τι πρέπει να επιτευχθεί με την έρευνα αυτή και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.

Τι είναι το Σύστημα ISO 20252 για τη Δημόσια Γνώμη και το Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικών Ερευνών;

Πριν από τη δημοσίευση του προτύπου ISO 20252, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες αναφορές:

 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσίευση της έρευνας κοινής γνώμης ESOMAR (1983), που δημοσιεύθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Μάρκετινγκ και Ερευνητών Γνώμης
 • Δήλωση σχετικά με το ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης στα δημοκρατικά συστήματα που δημοσιεύει ο ίδιος οργανισμός
 • Οι προσπάθειες της Ένωσης για την Ποιότητα της Έρευνας της Αγοράς προς αυτή την κατεύθυνση

Το πρότυπο του συστήματος ISO 20252 για τη δημόσια και κοινωνική έρευνα της αγοράς είναι ένα πρότυπο που προέκυψε με την ηγεσία της Βρετανίας και τη συμμετοχή χωρών γύρω από το 30. Κατά τη διάρκεια των μελετών, συγκεντρώθηκαν πολλά εθνικά πρότυπα και προετοιμάστηκε ένα κοινό πρότυπο. Το πρότυπο ISO 2006, που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στο 20252, θέτει ένα κοινό επίπεδο ποιότητας για την έρευνα της παγκόσμιας αγοράς και ισχύει παγκοσμίως.

Ουσιαστικά, το πεδίο εφαρμογής αυτού του προτύπου περιλαμβάνει: απαιτήσεις διαχείρισης της διεργασίας έρευνας, διαχείριση σταδίων που σχετίζονται με την έρευνα, συλλογή δεδομένων, διαχείριση δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων και υποβολή εκθέσεων για ένα ερευνητικό έργο. Το πρότυπο ISO 20252 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα αγοράς, δημόσια έρευνα ή κοινωνική έρευνα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Εάν οι οργανισμοί αυτοί εφαρμόσουν το πρότυπο ISO 20252, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό ISO 20252 εφαρμόζοντας σε οργανισμό πιστοποίησης. Έχοντας αυτά τα τεύτλα παρέχει πολλά οφέλη στον οργανισμό. Για παράδειγμα,

 • Παρέχει αξιόπιστες, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες από τον οργανισμό
 • Τα ερευνητικά αποτελέσματα εξαλείφουν τους κινδύνους παρεξηγήσεων ή σφαλμάτων
 • Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται μέσω μελετών που διεξάγονται σύμφωνα με τους εγχώριους και ξένους νομικούς κανονισμούς
 • Αυξημένη φήμη του οργανισμού στην αγορά
 • Η οργάνωση κερδίζει υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της
 • Μια αίσθηση εμπιστοσύνης δημιουργείται στους πελάτες
 • Βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών και την παραγωγικότητα του οργανισμού
 • Τα εμπορικά εμπόδια μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο
 • Η εργασία είναι εύκολη και γρήγορη, καθώς ορίζονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός

Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν στην εμφάνιση του προτύπου ISO 20252 Market Public System and Social Management System. Μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι οι πολιτισμικές διαφορές, οι κοινωνικές διαφορές, οι διαφορές συμπεριφοράς και οι όροι και ορισμοί. Το πρότυπο εξαλείφει τις αποκλίσεις που προκαλούνται από αυτές τις διαφορές. Η ανάγκη θέσπισης κοινού προτύπου για να διασφαλιστεί ότι η αγορά, η δημόσια και η κοινωνική έρευνα είναι συνεπής, ανοικτή και διεθνώς αποτελεσματική ήταν αποτελεσματική στην προετοιμασία του προτύπου.

Σήμερα, σε πολλές χώρες διεξάγεται τακτικά η κοινή γνώμη στην αγορά και η κοινωνική έρευνα, προκειμένου να μετρηθεί η κοινή γνώμη σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

πιστοποίηση

Η εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιτήρησης και πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, παρέχει επίσης υπηρεσίες περιοδικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Merkez Mh, Dr Sadık Ahmet Cd, No 38/44 A 
Bagcilar - Κωνσταντινούπολη, ΤΟΥΡΚΙΑ

Τηλέφωνο:

+ 90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+ 90 (532) 281 01 42

έρευνα