trarzh-TWenfrdeelitfarues

Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.

Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirme kuruluşları, sistem belgelendirme, standard belgelendirme, gıda belgelendirme, ürün belgelendirme ve diğer akreditasyona tabi olan konularda, bu sistemlerin firmalarda ilgili standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup kurulmadığını ya da kurulu ise işletilmekte olop olmadığını denetleyen ve bunu belgeleyen kuruluşlardır.

Bu açıdan belgelendirme kuruluşlarının yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları gerekmektedir. Bu şekilde belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenledikleri belgeler ve raporlar, dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Bu yüzden herhangi bir belgelendirme hizmeti alınacak olması durumunda, hizmetin alınacağı kuruluşun akredite bir kuruluş olması gerekmektedir. Bu bakımdan hizmet alınacak belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesi mutlaka sorgulanmalı, ayrıca akreditasyon belgesinin kapsamı mutlaka incelenmelidir. Aksi halde, belgelendirme kuruluşunun ülkemizde verdiği belgelendirme faaliyetleri kapsamında, belge alacak firmanın faaliyetleri yer almıyorsa, bu durumda düzenleyeceği belgenin bir geçerliliği olmayacaktır.

Eğer ülkemizde faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşu, yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuşsa, bu akreditasyon kuruluşunun Avrupa Akreditasyon Birliği üyesi olması ve ülkemizdeki uzantısının bu akreditasyon kapsamında yer alması yeterli olmaktadır. Ayrıca bir de TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite olmaları gerekmemektedir.

Bunun yanı sıra Avrupa Akreditasyon Birliği’nin sorumluluk alanı dışında olan başka bir ülkede faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen hizmetler, bu akreditasyon kuruluşunun bulunduğu ülke ile Avrupa Akreditasyon Birliği arasında bir karşılıklı tanıma anlaşması varsa, yine verilen hizmetler açısından bir problem bulunmamaktadır. Bu sayılan durumlarda eğer belgelendirme kuruluşu yine de TÜRKAK’tan akredite olmak isterse bu sadece kuruluşun stratejik bir kararıdır.

Kuruluşumuz bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir ve başlıca şu konularda belgelendirme hizmetleri vermektedir. (Bu sayılanlar dışında da birçok konuda belgelendirme hizmetlerimiz bulunmaktadır):

 • Sistem belgelendirme
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
  • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Standard belgelendirme
  • ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi
  • ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi
  • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
  • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • Ürün belgelendirme
  • CE İşareti Avrupa Uygunluk Belgesi
  • G İşareti Yapı Malzemeleri Uygunluk Belgesi
  • RoHS Belgelendirmesi
  • EurepGAP Belgelendirmesi
  • GlobalGap Belgelendirmesi
 • Gıda belgelendirme
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Belgelendirmesi
  • HELAL İslami Uygunluk Belgelendirmesi
  • ISO TS 13027 Hijyen Sanitasyon Belgelendirmesi
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi

Bu anlamda olmak üzere kuruluşumuz, belgelendirme çalışmaları kapsamında talep eden firmalara denetim ve gözetim hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, bir yandan mevcut yasal düzenlemelere uygun ürün ve hizmet üretip üretmedikleri, bir yandan da üretilen mal ve hizmetlerin yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun olup olmadıkları tespit edilmektedir. Her iki durumda da hedeflenen, firmaların kendi müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini ve müşteri memnuniyeti yaratmalarını sağlamaktır.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama