trarzh-TWenfrdeelitfarues

REACH

REACH AB Yasaklı Kimyasallar Kontrol Sertifikası

REACH Sertifikası

REACH düzenlemeleri kapsamında madde kimliği ve kimyasal test ve analizlerle tespit edilmesi gereken kimyasal maddenin yapısı, bileşimi ve saflığı ile ilgili tanımlayıcı bilgiler ile belirlenmektedir. Madde kimlik gereklilikleri, maddenin kimliğinin doğru olduğunu açıkça tespit etmek için, ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (European Chemical Agency) inceleyebileceği doğru yapı, kompozisyon ve saflık bilgilerini içermelidir. Bunu sağlamak için, spektrum ve kromatogramların yanı sıra başka analitik bilgiler de içeren kaliteli test verilerinin REACH kayıt belgesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda REACH kapsamına giren maddelerin tanımlanması ve adlandırılması için bir madde kimliği oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, maddenin moleküler yapısını doğrulamak için spektroskopi yöntemler ve ana bileşenin bileşimini ve safsızlıkları doğrulamak için de uygun kromatografik yöntemleri içeren birçok analitik yöntem uygulanmaktadır. REACH testleri, yapısal bilgilendirme, saflık ve safsızlık testleri ve iz türlerinin analizi gibi madde kimliğine yönelik çok yönlü tesler içermektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda deneyimli ve eğitimli uzmanlar, işletmelerin madde kimliği gereksinimlerini karşılayacak en uygun analitik programları uygulamaktadır. REACH sertifikasına sahip olabilmek için, madde tanımlamasını destekleyen çok fazla analitik veri gerekli olmaktadır.

Laboratuvarların spektroskopi ekipleri, tek bileşenli maddelerin yapısını doğrulamak için spektral veriler elde etmektedir. Bunun için özellikle ultraviyole ve gözle görülür absorpsiyon spektroskopisi, kızılötesi spektroskopi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ve kütle spektroskopisi gibi çeşitli spektroskopik yöntemler uygulanmaktadır. İnorganik maddeler içinse, kütle spektrometresi veya optik emisyon spektroskopisi, X-ışını difraksiyonu veya X-ışını floresansı ile endüktif olarak eşleşmiş plazma spektroskopisi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda maddenin saflığını doğrulamak için gaz kromatografisi (GC) veya yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) gibi kromatografik yöntemlere baş vurulmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda aynı zamanda, REACH uygulaması direktif gerekliliklerini yerine getirmek üzere güvenlik bilgi formunun hazırlanması amacı ile fiziko-kimyasal özellikler de test edilmektedir.

REACH Uyumluluk Sertifikası (REACH Certificate of Compliance), bir ürünün 1907/2006 sayılı Avrupa Birliği REACH direktifine uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Tarafsız ve bağımsız hareket eden bir üçüncü taraf test kuruluşu tarafından hazırlanmaktadır. İşletmeler, ürünleri madde veya karışım halinde kimyasal bir ürün ise veya içeriğinde belli oranda kimyasal madde bulunuyorsa, içindeki her maddenin Avrupa Birliği REACH düzenlemesi kapsamında kayıtlı olduğundan emin olmak zorundadır. Bu konuda uyum göstermenin en doğru yolu, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından verilen bir REACH kayıt numarası elde etmektir. Bu ürünler eğer bir eşya ise, örneğin giysi, oyuncak veya elektrikli ev aletleri ise, bu ürünlerin, endişe uyandıran yüksek düzeyde bir madde ve REACH direktifi eklerinde yer alan kısıtlı herhangi bir madde içerip içermediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kısaca REACH sertifikası, kimyasal maddelerin karmaşık durumundan kaynaklanan çevre ve sağlık koşullarını denetim altına almak için tasarlanan bir REACH düzenlemesine dayanmaktadır. Bu düzenleme ile kimyasal maddeleri meydana getiren veriler esas alınarak üretim faaliyetleri baştan kontrol altına alınmak istenmektedir. Üretim faaliyetlerinin, üretimde kullanılan kimyasal maddeler için oluşturulan kimyasal güvenlik raporu ile tutarlılık arz etmesi gerekmektedir. REACH sertifikası bu durumu kanıtlayan bir belgedir.

REACH sertifikası temin edilerek, öncelikle insan ve çevre sağlığı korunmuş olmakta ve hem üretici hem de aracı firmalarda, kimyasal maddelerle ilgili meydana gelebilecek tehlikeler hakkında farkındalık yaratılmaktadır. Aynı zamanda bu belge sayesinde ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde alım satımı kolaylaştırılmış olmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında REACH sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

REACH sertifikası hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama