trarzh-TWenfrdeelitfarues

Uygunluk Değerlendirme

Uluslararası Standardlarda Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme

Uygunluk

Birçok belgelendirme kuruluşları gibi kuruluşumuz çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uygunluk hizmetlerini, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde vermektedir. Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, başlıca şu sayılan konularda uygunluk hizmetleri vermektedir:

  • Uygunluk belgelendirmesi

Uygunluk belgelendirme çalışmaları genel olarak üç başlık altında sürdürülmektedir: TSE Uygunluk Belgesi, TSEK Kalite Uygunluk Belgesi ve CE İşareti Uygunluk Belgesi. TSE Uygunluk Belgesi, hakkında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir standart bulunan herhangi bir ürün için, işletmenin bu standarda uygun mal veya hizmet ürettiğini kanıtlayan bir belgedir. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi ya da TSEK markası kullanma hakkı belgesi, hakkında herhangi bir Türk standardı bulunmayan ürün ve hizmetlerin ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerleri’ne uygun şekilde üretildiğini ve tüketicilere sunulduğunu kanıtlayan bir belgedir. CE İşareti Uygunluk Belgesi ise ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerine uygun şekilde üretildiğini ve Avrupa Birliği kriterlrin uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir.

  • Uygunluk testleri

İşletmeler gerek yönetim sistemlerinin kurulması sırasında, gerekse ürünleri için TSE Belgesi veya TESK Belgesi almak için ihtiyaç duydukları standartları işletmelerinde kurmakta ve uygulamaktadır. Ayrıca bu durumlarını rakiplerine ve tüketicilere kanıtlamak için de bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek denetimlerden geçmekte ve belge talep etmektedir. Bu denetimler sırasında işletmenin faaliyet alanı itibariyle gerekli durumlarda, ölçümler, testler, analizler, değerlendirmeler ve muayeneler de yapılmaktadır.

  • Uygunluk raporu

CE işaretleme sisteminde en önemli noktalardan biri, hazırlanacak teknik dosya içine konulacak uygunluk rapordur. Bu rapor, işletmenin ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde üretim yaptığını ve ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelerin gereklerine uygun olduğunu göstermektedir. Ürünün taşıdığı risk seviyesine bağlı olarak uygunluk raporu ya doğrudan işletme tarafından ya da bazı riskli durumlarda onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir.

  • Uygunluk deklarasyonu

CE işaretleme sisteminde, üretici firma veya firmanın Avrupa Birliği içindeki temsilcisi, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında bir Avrupa Birliği uygunluk beyanı veya uygunluk deklarasyonu düzenlemek zorundadır. Bu deklarasyonu, genel olarak şu bilgileri kapsamalıdır: uygulanan bütün direktifler, üretici firma veya Avrupa Birliği içindeki temsilcisi, gerekli durumlarda onaylanmış kuruluş, ürün tanımı ve mümkün olduğu takdirde uyumlaştırılmış standartlara ve başka normatif dokümanlara yapılan atıflar.

  • Üçüncü taraf muayenesi

Üçüncü taraf muayene hizmetleri, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin uluslararası standartlara ve müşterilerin teknik şartnamelerine uygun olup olmadığının, üretim faaliyetleri sırasında veya üretim tamamlandıktan sonra incelenmesi amacı ile, bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik test, kontrol, değerlendirme ve raporlama hizmetleridir. Bu hizmetler ağırlıklı olarak gıda üreten işletmelerde, organik tarım faaliyetlerinde ve dış ticaret işlemlerinde talep gödrmektedir.

  • Tedarikçi denetimleri

İşletmelerin ürün ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tedarikçi firmaların denetlenmesi ve belirlenen performans takip kriterleri uyarınca değerlendirilmesi önemlidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan işletmeler açısından, tedarikçi firmaların mutlaka belli koşulları sağlaması gerekmektedir.

  • Müşteri gözetimi

Gözetim çalışmaları, ticarete konu olan ürünlerin alıcıya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen, malın miktarı, kalitesi, ambalaj özellikleri, etiketleme durumu, yükleme koşulları, taşıma koşulları, teslim zamanı ve benzeri koşullara ne derece uygun yapıldığının uluslararası bir gözetim şirketi aracılığı ile alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesi çalışmalarıdır.

  • Tedarikçi gözetimi

Tdarikçi gözetimi çalışmaları sonucunda işletmeler, iş yaptıkları tedarikçi firmaların faaliyetlerini yerinde görmek, takip ettikleri süreçleri incelemek, sistem uygulamalarını, uygunsuzluklarını, uygulama eksiklerini ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri ne kadar uyguladıklarını anlamak fırsatını bulmuş olmaktadır.

  • Uygunluk denetimleri

Uygunluk denetimleri, işletmelerin, bir yandan üst yönetim tarafından belirlenen amaçlar ve yönetim politikaları çerçevesinde, uygulama talimatlarına, yönetmeliklere, iş akış esaslarına ve dokümante edilmiş süreçlere bir yandan da yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini ya da bunlara ne derece uygun faaliyet gösterdiklerini tespit etmek amacı yapılmaktadır.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama