trarzh-TWenfrdeelitfarues
Çevre Yönetimi

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. olarak kuruluşumuz çevre yönetimine önem vermektedir. Çevre, bütün canlıların ve elbette insanların yaşamları boyunca ilişki kurdukları ve karşılıklı olarak etkileşim içinde oldukları biyolojik, fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamdır. Bir ilişkiler bütünü olan çevre koşullarının bozulması ve bazı problemlerin ortaya çıkması, büyük bir oranda insan kaynaklı faktörlerin etkisi yüzünden doğal dengelerin bozması ile başlamıştır. Özellikle yirminci yüzyılda insanların hizmetine birçok teknolojik olanak sunulurken, diğer yandan insanlığın ortak mirası olan çevre, geri döndürülemez bir şekilde yok edilmektedir.

Nasıl doğal çevre sanayi devrimi ile başaldıysa, çevreyi koruma düşüncesi de aynı aynı anda doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Ancak çevreyi koruma bilincinin daha fazla gelişmesi gerekmektedir. Bunun için de insanları çevre konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek, insanlara bu konuda kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve daha önemlisi çevre problemlerinin çözümü için insanların aktif katılımını sağlamak gerekmektedir.

Doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve daha iyiye götürülmesi için yapılan çalışmalar, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak içindir. Çevreye zarar veren de insandır, onu koruyacak olan da.

Bu gerçeklerden yola çıkan kuruluşumuz, bugün doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin çok önemli bir konu olduğunun farkındadır ve çevreyi koruma hareketlerini ve düşüncelerini desteklemekte ve bu yöndeki çalışmalara gönüllü olarak katılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada birçok resmi kuruluş ve sivil toplum kuruluşu bu konu üzerinde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. TÜRCERT, aktif olarak bu çalışmaların içindedir ve bazı projelerde görev üstlenmektedir.

Dünya Değerler Araştırması verilerine göre ülkemizde, ekonomik gelişmeyi yavaşlatacak veya işsizliğe yol açacak olsa bile, çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir diyen insanların oranı yüzde 60’a yakındır. Gelişmiş ülkelerde çevre kirlenmesini önlemek amacı ile gelirinin bir kısmını verebilecek olanların oranı yüzde 83, çevre için ilave vergi ödeyebilecek insanların oranı ise yüzde 78’dir. Ancak ülkemizde ve diğer gelir seviyesi düşük ülkelerde bu oranlar oldukça düşüktür. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına üye olanlar sayısı da azdır. Bu nedenle TÜRCERT, çevre problemlerine gösterdiği duyarlılık ve katkı ile sektöründe farklılıklık yaratmaktadır.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama