trarzh-TWenfrdeelitfarues

Laboratuvar

Uluslararası Standartlarda Testler ve Ölçümler

Testler

Mal veya hizmet üreten birçok sektörde, faaliyetlerin özelliklerine, tekrarlanma sıklıklarına, çalışanların can güvenliklerine, işletmelerin ve üçüncü tarafların mal güvenliklerine oluşturdukları tehditlere ve işletmelerin sürdürülebilir olmasına bağlı olarak çok sayıda testler, ölçümler ve analizler yapılmaktadır. Bu sayılan çalışmalar ayrıca yürürlükte olan yasal düzenlemelerin esaslarına ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilgili standartlara uygun üretim yapmak açısından da son derece önemlidir.

Gerçekleştirilen testler, ölçümler ve analizlerin bir kısmı işletmelerin tüketicilere kaliteli, sağlam, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaları için gerekli olurken, bir kısmı tüketicilerin aldanmamaları ve aldıkları mal veya hizmetlerin beklentilerine uygun olması bakımından önemlidir. Müşteri memnuniyeti kavramı, artık hiç olmadığı kadar işetmelerin var oluşlarını sürdürebilmelerinin temelini oluşturmaktadır.

Bu arada özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapabilmek için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktiflerine uymak son derece önem taşımaktadır. Bu direktifler Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlansa da artık bütün dünya ülkelerinde kabul gören uygulamalar olmuştur. Üretilen mal ve hizmetlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım imkanına sahip olması bu direktiflere uygun üretim yapılmasına bağlıdır. Bu çerçevede olmak üzere, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bütün yasal düzenlemelerin iç hukukumuz ile uyumlaştırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu şekilde ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler bu kriterlere ve standartlara uymak zorundadır. Bu durumun tespit edilebilmesi için de test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen test, ölçüm ve analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada en önemli nokta bu ölçümleri ve değerlendirmeleri yapacak test kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yerli ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olup olmadıklardır (TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı). Akredite olmayan bir test kuruluşunun ne yapacağı çalışmaların ne de düzenleyeceği raporların bir geçerliliği olmayacaktır.

Test ve ölçüm çalışmaları esas olarak şu başlıklar altında gerçekleştirilmektedir:

 • Elektriksel güvenlik testleri
  • EMC (Electro Magnetic Compability) testleri
  • EMI (Electromagnetic Interference) testleri
  • LVD Low Voltage Directive testleri
  • IP (Ingress Protection) testleri
  • Elektriksel dayanım testleri
  • Ürün güvenliği testleri
  • Makina güvenlik testleri
  • CE ürün testleri
 • Endüstriyel testler
  • Otomotiv testleri
  • İklimlendirme testleri
  • Yapı malzemeleri testleri
  • Titreşim dayanım testleri
  • Cam mukavemet testleri
  • Hidrostatik basınç testleri
  • UV hızlı yaşlandırma testleri
  • İnşaat malzemeleri testleri
 • Ortam ölçümleri
  • Hava mikrobiyolojisi testleri
  • Rüzgar şiddeti ölçümleri
  • Havalandırma testleri
  • Kimyasal maruziyet testleri
  • Titreşim maruziyet ölçümleri
  • Aydınlatma ölçümleri
  • Termal konfor ölçümleri
  • İş güvenliği testleri
 • Laboratuvar hizmetleri
  • Tekstil testleri
  • Gıda analizleri
  • Yem analizleri
  • Su analizleri
  • Çevre testleri
  • Toprak analizleri
  • Kozmetik testleri
  • Temizlik ve deterjan testleri

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama