trarzh-TWenfrdeelitfarues

7 Yıldız

7 Yıldız Otel Belgelendirmesi

7 Yıldız Otel Belgelendirmesi

7 Yıldız Otel Belgelendirmesi Nedir?

Yedi Yıldızlı Kalite Sistemi, TÜRCERT tarafından tasarlanan ve turizm sektörüne kazandırılan bir Kalite Yönetim Sistemi’dir. Ancak buradaki 7 yıldız ifadesinin otel ve turistik tesislerin bilinen yıldız sistemi ile bir ilgisi yoktur. Yedi Yıldızlı Kalite Sistemi, çeşitli yönetim sistemleri standartlarını ve ilkelerini biraraya getiren ve tamamen oteller ve turistik tesisler için tasarlanmış bir sistemdir.

Yedi Yıldızlı Kalite Sistemi, kendi içinde renkler ile ifade edilen aşağıdaki yönetim sistemlerini barındırmaktadır.

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi

Turizmin gelişmesi ülkemiz için büyük bir ekonomik güçtür. Ancak yerel kaynakların korunması ve çevreye zarar verilmemesi çok büyük bir sorumluluktur. Bu sektör çok fazla enerji tüketmektedir ve sektör büyüdükçe enerjiye duyulan gereksinim daha da büyüyecektir. Bu noktada işletmelerin sorumluluk duygusu ile hareket etmeleri ve yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Bu sorumlulukların başında ise enerji tüketiminde tasarruf etmek, sera gazı salınımlarını kontrol altına almak ve çevre koşullarına karşı duyarlı davranmak gelmektedir.

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi’nin temelinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Enerji tasarrufu sağlanır ve giderler düşürülür
 • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlanır
 • Sera gazı salınımları düşürülür
 • Çevreye verilecek zararlar kontrol altına alınır
 • Makine ve ekipmanların verimli çalışması sağlanır
 • İşletme, devletin sağladığı Verimlilik Artırıcı Proje Hibe Destekleri’nden faydalanabilir.

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşılık doğal kaynaklar daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu durum gelecekte gıda güvenliği endişesi yaratmaktadır. Bütün sektörler gibi turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de gıda güvenliğine önem vermeleri ve gıdalardaki tehlikelere karşı önlem almaya çalışmaları gerekmektedir.

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temelinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşun verdiği hizmetlerin kalitesinde ölçülebilir bir düzelme sağlanır
 • Kuruluşun itibarı artar ve sektörde güven duygusu yaratır
 • Hizmet hataları mininuma indirilerek maliyetler düşürülür
 • Kuruluş rakiplerine karşı üstünlük kazanır ve karlılığı artar
 • Kuruluşun yönetim etkinliği artar ve etkin bir karar sistemi kurulur
 • Kuruluş yabancı pazarlara giriş imkanı elde eder
 • Çalışanların ortak sorumluluğu sağlanır ve kuruluşta etkin bir otokontrol sistemi sağlanır
 • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlanır

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri tatmininin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması bir hizmet sektörü olan turizm sektöründe çok daha önemlidir. Bir taraftan mevcut müşterileri elde tutmak diğer taraftan yeni edinilen müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmak turizm sektöründe hizmet veren oteller ve turistik tesisler için de öncelikli hedeflerdir.

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin temelinde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşlar, müşterileri önemsediklerini kanıtlamış olur
 • Müşteri şikayetlerinin karşılanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi sistematik bir yapıya kavuşturulmuş olur
 • Müşteri ile yaşanan olası problemler hızlı ve adil bir şekilde çözümlenir
 • Kuruluş rakiplerine karşı belli bir üstünlük elde eder
 • Kuruluş içinde mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi kurulmuş olur
 • Kuruluş müşteri şikayetlerini fırsata dönüştürme imkanı kazanır

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından, binalarda, ofislerde, tuvalet ve duşlarda, mutfak ve bulaşıkhanelerde, kullanılan alet ve ekipmanlarda, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinde ve depolama yerlerinde, dezenfeksiyon ve sterilizasyon amaçlı kontrol noktalarının belirlenmesi ve bütün çalışanların kurallara uymaları kaçınılmazdır. Bunun yapılmasında esas amaç müşterilerin zarar görmesini önlemektir.

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi’nin temelinde ISO 13027 Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşlar müşterilerine, temiz ve hijyen olduklarını kanıtlamış olur
 • Sunulan hizmelerin güvenilir ve kaliteli olması sağlanır
 • Müşteri şikayetleri düşürülür ve müşterilerde güven duygusu yaratılır
 • Dolayısıyla kuruluşun saygınlığı artar
 • Kuruluş, fiziksel, kimyasal veya biyolojik riskleri bugünden tespit ederek önlem almış olur
 • Çalışanların ortak sorumluluğu sağlanır ve kuruluşta etkin bir otokontrol sistemi sağlanır
 • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlanır

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Oteller ve turistik tesisler sürdürülebilir olmak için faaliyet gösterdikleri ortamı korumak zorundadır. İşletmelerin bu anlamdaki sosyal sorumluluklar kapsamına şu konular girmektedir: doğal çevrenin korunması, müşterilerin talepleri doğrultusunda kaliteli hizmet verilmesi, faaliyetler konusunda insanlara doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi ve çeşitli sağlık ve sanat etkinliklerinin desteklenmesi.

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Sistemi’nin temelinde ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşta kötü çalışma koşulları iyileştirilmiş olur
 • Sivil Toplum Kuruluşları’nın çabalarına destek verilmiş olur
 • Sosyal Sorumluluk Yatırım Fonları’na katkı sağlanabilir

Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi

Doğal çevre koşulları hergün daha kötüye gidiyor ve dünyanın ekolojik dengesi onarılmaz şekilde bozuluyor. Kuruluşların çevreye verdikleri zararların en aza indirilmesi ve olabildiğince önlenmesi gerekmektedir.

Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi’nin temelinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşlar çevre yönetimi için yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamış olur
 • Faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan itibaren kontrol altına alınmış olur
 • Müşterilere güven verilmiş olur
 • Kuruluş, gerekli izin ve yetki belgelerini daha kolay alır
 • Yerli ve yabancı piyasalarda kuruluş itibar kazanır
 • Doğal kaynaklar etkin kullanılmış olur ve maliyetler düşer
 • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlanır

Turuncu Yıldız Kalite Yönetimi Sistemi

Oteller ve turistik tesisler açısından, müşteri beklentilerini karşılamak, yasal düzenlemelere uymak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için kalite standartları son derece önemli olmaktadır.

Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi’nin temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu sistem işletmelere başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Kuruluşta faaliyetler bir disiplin içinde yürütülür
 • Kuruluş, müşteri odaklı çalışır ve müşterilerin talep ve beklentilerini kolayca takip eder
 • Kuruluş yerli ve yabancı piyasalarda itibar kazanır ve rekabet avantajı elde eder
 • Kuruluş tedarikçi firmaları seçme rahatlığına kavuşur ve bunları daha rahat kontrol altında tutar
 • Hizmetlerde hata oranları düşer ve verimlilik yükselir
 • Verilen hizmetlere yönelik ölçüm, analiz ve değerlendirmeler kolay yapılır.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama