trarzh-TWenfrdeelitfarues
Hızlı Süreç

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. için, süreçleri hızlı yönetmek esastır. Toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından biri süreçler ve verilere dayalı yönetim şeklidir. Toplam kalite yönetimi, işletmelerde sürekli gelişmenin, planlı ve sistematik bir yaklaşım ile sürdürülmesini hedef alır. Faaliyetlerini planlı ve sistematik olarak yürüten işletmeler olmanın gereklerinden biri de sistemi süreçlere bağlı yönetmektir. Süreç yönetimi, mal ve hizmetlerin üretimi, işletmenin işleyişinin planlanması, üretilen mal ve hizmetlerin dağıtımı, servis ve destek hizmetlerinin verilmesi ve tedarikçi firmalar, ortaklar ve müşteriler ile ilgili her türlü ilişkileri kapsamaktadır.

Süreçlerin oluşturulması, işletme politika ve stratejilerini desteklemek, kurumsal hedeflere ulaşmak ve müşterilerin talep ve gereksinimlerini karşılamak açısından önemlidir. Büyük ölçüde işletmenin sistemli bir şekilde çalışmasının garantisidir. Sadece mal ve hizmet üretmeye yönelik değil, işletmede yapılan bütün işler birer süreçtir. Hatasız çalışmayı ve olası hataları önlemeye yönelik çalışmayı hedef alan kalite yönetim sistemi, süreçlerin doğru tasarlanmasını, yönetilmesini ve yeri geldikçe iyileştirilmesini esas almaktadır.

Bunun yanında, süreçlerle yönetim ilkesi, işletmenin farklı işlemleri arasında bir eşgüdüm kurulmasını da hedeflemektedir. Hedeflenen sadece işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmak değil, yetki ve sorumlulukları paylaştırmak ve işletmenin farklı fonksiyonları arasında ortak hareket sağlamaya çalışmaktır. Değişik süreçler arasında ortak bir yönetim uygulamak ve bunu hızlı bir şekilde yapmaktır.

Kuruluşumuz süreçlerle çalışmayı ilke edindiği gibi, süreçlerin hızlı işlemesine de önem vermektedir ve bu nedenle “Hızlı Süreç” sloganını benimsemiştir. Süreç oluşturma ve geliştirme çalışmalarının temelinde, işletmede değişkenliği sağlamak, belirsizliği ortadan kaldırmak ve hata yapmadan çalışmak isteği yatmaktadır. Bu şekilde faaliyetlerde, zaman kaybetmeden ama bir işlemi atlamadan çalışmak esastır.

Süreç yönetiminden uzak geleneksel organizasyon yapıları, müşteri odaklı olmaya, yenilik yaratmaya ve uygulamaya, değişimlere hızlı tepki vermeye uygun değildir. Oysa süreç yönetimi, kalite yönetim ilkeleri üzerine kuruludur: müşteri odaklılık, kaynakların etkili yönetilmesi, çalışanların katılımı, sistematik yaklaşım ile yönetim, sürekli iyileştirme ve veri ve bilgiye dayalı karar verme. Kuruluşumuz hızlı süreç yaklaşımı ile müşterilerine hizmet vermektedir ve bütün faaliyetler süreçlere uygun gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde değer katmayan faaliyetler ve gereksiz tekrarlar önlenmiş olmaktadır.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama