trarzh-TWenfrdeelitfarues

ÜRÜN BELGELENDİRME

ISO, EN, CE Standardlarında Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Özellikle ülke dışına ürün gönderen işletmeler için, yabancı ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun üretim yapılması büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda ülkemizde de Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında iç piyasada da mevcut yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun üretim yapılması, işletme karlılığı, verimliliği, tüketicilerin sağlığı, çevrenin korunması ve rekabet koşulları gibi çeşitli açılardan önemli olmaktadır. Ürünlerin birçok yerli ve yabancı, yerel, bölgesel ve uluslararası katı direktiflere uygun olması gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ürün belgelendirme çalışmalarının, ürünlerin uygunluğunu sağlaması bakımından işletmelere kazandırdıkları tartışılmaz boyutlardadır. Hizmet verilen alanlar, kaldırma ekipmanlarından vinçlere, asansörlerden teleferiklere, elektrikli cihaz ve ekipmanlardan elektronik cihazlara, basınçlı malzemelerden inşaat malzemelerine, hatta orman ürünlerinden ekolojik ürünlere kadar son derece geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır.

Belgelendirme kuruluşları, işletmelerin ihtiyaçları paralelinde belgelendirme çalışmalarının yapılmasında çerçeve bir yapı oluşturmaktadır. Kuruluşumuz da bu çerçevede çeşitli belgelendirme hizmetlerini, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, işletmelere hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde vermektedir. Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, şu sayılan standartlar ile ilgili ürün belgelendirme hizmetleri vermektedir:

  • CE İşareti Avrupa Uygunluk Belgesi
  • G İşareti Yapı Malzemeleri Uygunluk Belgesi
  • RoHS Belgelendirmesi
  • EurepGAP Belgelendirmesi
  • GlobalGap Belgelendirmesi
  • Organik Tarım Belgelendirmesi
  • İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirmesi
  • GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgelendirmesi
  • FSC-COC Orman Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
  • ECO Ekolojik Ürün Belgelendirmesi

Ürün belegelendirme çalışmaları, bir ürünün ilgili standartlar ve diğer normlara uygun olduğunun güvence altında alınması için yapılmaktadır. Üretim yapılan faaliyet alanına bağlı olarak bazı ürün belgelendirme çalışmaları, tedarikçi firmalara kadar uzanmakta ve üretimde kullanılan hammadde ve ara malzemelerin alındığı tedarikçi firmaların kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve fabrikadan ve serbest piyasadan alınan örneklerin değerlendirilmesini de kapsamaktadır.

Ürün değerlendirme faaliyetleri de ayrıca TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun faaliyet gösteren ve akredite olan belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir (TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar).

Söz konusu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde çalıştırabilmeleri için tasarlanmıştır. Bu standart sayesinde belgelendirme kuruluşlarının çalışmaları ulusal ve uluslararası temelde kabul görmektedir.

Ürün belgelendirme çalışmalarından üretici firmalar birçok fayda elde etmektedir. Örneğin ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliği konusunda müşterilerde güven yaratmış olmaktadır. Ayrıca işletmenin rekabet gücü artmakta, ürünler daha rahat pazarlanmakta ve işletmenin piyasada saygınlığı artmaktadır. Hatalı üretim ve müşteri şikayetleri düşmekte, bu doğal olarak müşteri memnuniyetini yükseltmekte ve işletmenin verimliliğini arttırmaktadır. Standartlara uygun ürün kullanan müşteriler için aynı zamanda güvenli ürün kullanım rahatlığı demektir.

Bir mal veya hizmet üreten bütün işletmeler için, ürün, süreç ve hizmetlerinin yeterliliğini değerlendirmek, uygulanacak yolu belirlemek, bunların ilgili standart ve şartnamelere uygun olmasını sağlamak ve belli bir kalite düzeyi oluşturmak için, ürün belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama