trarzh-TWenfrdeelitfarues
Tarafsız Değerlendirme

Akredite olan bir uygunluk değerlendirme veya belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler, söz konusu ürün veya hizmetlerin, bu ürün veya hizmetler için uygulanabilir olan gerekliliklerini tümüyle sağlamakta olduklarını kanıtlamakta, dolayısıyla müşteriler için güven telkin etmektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşları tarafından dikkate alınan en önemli faktörlerden biri belgelendirme hizmetleri verecek kuruluşların tarafsız ve bağımsız değerlendirme yapmalarıdır.

TSE ISO/IEC TS 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı, belgelendirme hizmetleri verecek kuruluşlar için gerekli akreditasyon koşullarını kapsayan uluslararası bir standarttır. Bu standardın başlıca hedefi, belgelendirme kuruluşlarının çalışmalarının hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda kabul edilebilir olmasını sağlamaktır.

TSE ISO/IEC TS 17021 standardı, ana çizgileri ile belgelendirme faaliyetlerinin geliştirilmesinin ve devam etmesinin sağlanması için, kalite yönetim sistemine benzer koşullar içermektedir. Çünkü akreditasyon işlemi, kuruluşun kararlılık göstermesini ve bağımsız ve tarafsız hizmet vermesini gerektirmektedir.

Bu açıdan kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. için, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiler çerçevesinde ve hiçbir özel veya resmi kuruluşun baskısı ve telkini altında kalmadan, doğru, hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermek esastır.

Bu ilkeden yola çıkarak kuruluşumuz, hizmet verdiği kişi veya kuruluşlar için yürütülen faaliyetlerinde, ticari olsun olmasın her türlü baskıdan uzak, tarafsız ve bağımsız davranmaya, çalışmalar sırasında alınan kararları ve bu kararların doğru olduklarını şüpheye düşürecek ve bağımsızlıklarına gölge düşürecek bir faaliyette bulunmamaya, karşı tarafın güvenini sarsacak hareketler yapmamaya, faaliyetlerinde objektif olmaya, alınan kararların çıkar sağlayacak kişi veya kuruluşlardan etkilenerek alındığını gösterecek bir davranış sergilememeye özen göstermektedir.

Kuruluşumuz aynı zamanda çalışanlarına, siyasi, ticari, mali veya başka bir yoldan hiçbir baskı uygulamamaktadır. Aynı zamanda elindeki bilgi ve belgeleri, güvenli ve gizli bir şekilde korumakta ve belgelendirme çalışmaları kapsamında, hizmet verilen kuruluşlar tarafından açıklanan herhangi bir yöntemin, sistemin, sürecin, teknik özelliklerin, ileriye dönük planların, kısaca hiçbir bilgi ve belgenin ayrıntılarını üçüncü kişilere vermemektedir. Tarafsızlığını korumak adına, hizmet verilen kuruluşların ürünlerini tasarlayan, üreten, tedarik eden ya da satın alan konumunda da olmamaktadır.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama