trarzh-TWenfrdeelitfarues

VEGAN Sertifikasyonu

Vegan ve Vejetaryen Belgelendirme

VEGAN

Dünya üzerinde ürünlere iliştirilen ve tanınan sertifikalı Vegan Logosu V-MARK, hayvansal ürünler veya yan ürünler içermeyen ve hayvanlar üzerinde test edilmemiş ürünler için, doğası gereği KOSHER markasına benzeyen tescilli bir ticari markadır. Sertifikalı logo, vegan ürünlerle ilgilenen tüketiciler tarafından kolayca görülebilir ve veganların içerik listelerine sürekli başvurmadan alışveriş yapmalarına yardımcı olur.

Aynı zamanda üreticilerin büyüyen vegan pazarında tanınmasına ve VEGAN kelimesini ve temsil ettiği yaşam tarzını ana akım haline getirmesine yardımcı olur.

Vegan sertifikasyon prosedürü bir organizasyondan diğerine farklılık gösterir. Nitekim, bazı etiketler basit beyanda verilirken, diğerleri sahada derinlemesine kontroller ve denetimler gerçekleştirir.

Vegan uygunluk için minimum kriterler tüm kuruluşlarda aynıdır.

Hayvansal içerik yoktur ve canlı hayvanlar üzerinde test edilen hammadde ve ürün ve dolaylı olarak hizmette de hayvan kullanılmamıştır. Bununla birlikte, bazıları GDO'ların, hurma yağının veya belirli üretim proseslerinin reddi gibi ek kriterleri olabilir. V-Mark yetiştirme yöntemi geleneksel sertifikasyona dahil edilmiştir, yetiştirme proseslerinde hayvansal iz bulunmaması gerekir.

V-Mark VEGAN etiketleri EAF (Amerikan Akreditasyonu) uluslararası geçerliliğe sahiptir, ancak itibarı ve tanınırlığı diğer etiketlerden daha popülerdir.

 

Vegan Sertifikasyon Sürecine Genel Bakış

Vegan sertifikasyon sürecine başlamak için içerikler, süreçler, hayvan testleri, paylaşılan makineler ve çapraz kontaminasyon şansı hakkında bir dizi proses tanımlıyoruz.

  • Uygulama
  • Gözden Geçirme
  • Denetimler ve Laboratuvar Testleri (EUROLAB)
  • Sözleşme
  • Belgelendirme Kararı
  • Sertifikalı Logo Kullanımı

 

Vegan sertifikasyon programımız ve yıllık denetimlerimiz, şirketinizin tüketici beklentilerine, kültürel ve endüstri normlarına, uluslararası belirlenmiş standartlara ve güvenlik, kalite ve sürdürülebilir vegan üretimine uygun vegan uyumlu olmasını sürekli kılar.

 

VEGAN Kalite Denetimleri

Ürünler piyasaya sürülmeden önce vegan bütünlüğünü tehlikeye atabilecek sorunlu alanları belirleyerek ve düzelterek, bir üretici uygunsuzluk, kontaminasyon, sorumluluk ve ürün geri çağırma maliyetlerini azaltabilir. Markalara yönelik tüketici güveni, özel etiketli olsun ya da olmasın, vegan uyumluluğunu sağlamak için fabrikada uygulanan kalite kontrol sistemlerine ve protokollere yansır. Önceki bir değerlendirmenin bulgularına odaklanan ve uygulanan düzeltici eylemlerin etkinliğini doğrulayan takip değerlendirmeleri gerekli olabilir. Bulgular belge incelemesi yoluyla doğrulanabiliyorsa, bu aynı zamanda bir masaüstü değerlendirmesi yoluyla da sağlanabilir.

V-MARK Ürünleri kaynağına kadar takip eder. Standard malzemelerin ve bileşenlerin genel kaynağını bilmeye yardımcı olur. Vegan bütünlüğü için tedarik zinciri riskini doğrular. Yerinde güvenilir üretim ve kalite kontrol sistemleri sağlar. Riski azaltır. Ürün kalitesini, vegan bütünlüğünü, tüketici güvenini ve memnuniyetini artırır.

 

VEGAN Üretim Denetimi

Vegan etiketlemede vegan bütünlüğünden ödün vermeyen güvenilir üretim ve kalite kontrol sistemlerinde güven tesis etmenin ilk adımı, eğitimli bir V-MARK Vegan denetçisi tarafından fabrika ve üretim denetiminin tamamlanmasını sağlamaktır. Bu, bir fabrika içindeki kalite sisteminin, yazılı prosedürlere göre periyodik olarak gerçekleştirilen bağımsız olarak yürütülen ve risk tabanlı bir yönetim sistemidir.

Vegan denetimleri, nesnel kanıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla V-MARK vegan standardına uygunluk derecesini doğrulamayı amaçlamaktadır. Denetçi, üretim tesislerindeki her süreci değerlendirebilmeli ve üretim sistemindeki çapraz kontaminasyona neden olabilecek, sorumluluğu artırabilecek ve vegan iddiaları için etiketlemede gerçeği tehlikeye atabilecek güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilmelidir.

Sonuçlar, uyumluluk, uyumsuzluklar, uygunsuzluklar gösteren ve iyileştirme için ürünün ana hatlarını gösteren ayrıntılı bir raporda belgelenecektir. Vegan ihlalleri için bir düzeltici plan ve bitmiş ürünlerin vegan tüketici beklentilerini karşılamasını sağlamak için ISO 17065 vegan standardına uygunluğu sağlamak için düzeltici eylemleri tamamlamak için belirlenmiş bir eylem planı uygulanacaktır.

V-MARK Vegan ve vejetaryen sertifikasyonu için TÜRCERT ile iletişime geçebilirsiniz.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama