trarzh-TWenfrdeelitfarues
Kalite Yönetimi

Hangi sektörden olursa olsun işletmeler piyasada rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde etmek zorundadır. Rekabet üstünlüğüne sahip olan işletmelerin rakiplerinden farklı olması, müşterileri nezdinde onlara sürekli avantaj sağlamaktadır. İşletmeler bu yüzden rekabet avantajı yaratmak ve yaratılan rekabet avantajını devam ettirebilmek için, sürekli olarak yenilikleri takip etmek zorundadır. Kısaca işletmelerin sürdürülebilir olmaları, bu anlayışı destekleyen toplam kalite yaklaşımını benimsemelerine bağlıdır.

Bütün işletmeler bir yandan işletme kaynaklarını verimli kullanmak, bir yandan da müşteri talep ve beklentilerini karşılamak zorundadır. Rakipleri karşısında daha güçlü duruma gelmek, kendi stratejilerini doğru belirlemelerine ve uygulamalarına bağlıdır.

Bir yandan da küreselleşmenin de etkisi ile çeşitli alanlarda büyük bir değişim izlenmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek için işletmeler, daha yüksek verimlilik ve rekabet üstünlüğü elde etmek için, belirleyecekleri stratejileri toplam kalite anlayışı üzerine kurmak zorundadırlar. İşletmelerin rekabet gücü toplam kalite yönetimi anlayışının benimsenmesine bağlıdır.

İşletmeler sürdürülebilir olmak zorundadır ve bunun için sadece üretilen mal ve hizmetlerin talep görmesi yeterli olmamakta, aynı zamanda müşterilerin gittikçe farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerine de ayak uydurmak gerekmektedir. Bunu başaran işletmeler rakiplerine karşı daha güçlü olabilir. Ticaret koşulları sürekli bir değişim içindedir ve işletmeler bu değişime ayak uydurmak zorundadır.

Kalite hergün karşımıza çıkan ve her alanda sözü edilen bir kavramdır. Kalite, Latince anlamını hakedecek şekilde (kelimenin Latince olan kökü, nasıl oluştuğu anlamına gelir), hangi mal veya hizmet için kullanılıyorsa, onun gerçekte ne olduğunu tanımlamak amacını taşır. Kalite, kullanım amacı, teknolojik gelişmeler, tüketici gereksinimleri ve değer yargılarına bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanır. Ama esas olarak kalite, bir mal ve hizmetin belli koşullara uygunluk düzeyi veya belli bir ihtiyacı karşılama düzeyi olarak tanımlanır.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. olarak kuruluşumuz verdiği tüm hizmetlerde kalite anlayışını esas almaktadır. Ürün veya sistem belgelendirme çalışmalarında olsun, test ve muayene faaliyetlerinde olsun, kuruluşumuz için önemli olan hızlı, doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu faktörler kendi içinde kaliteyi oluşturmaktadır. Kaliteli hizmet anlayışı ile TÜRCERT, sektöründe farklılıklık yaratmaktadır.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama