trarzh-TWenfrdeelitfarues

Standart Belgelendirme

ISO EN IEC TSE ve ILAC Standardlarında Belgelendirme

Standart Belgelendirme

Standart belgelendirme çalışmaları, akredite belgelendirme kuruluşları tarafından, işletmeler tarafından kurulan ve hayat geçirilen ilgili standartların gereklilikleri doğrultusunda yapılmaktadır. Belgelendirme kuruluşları tarafından görevlendirilen denetçiler, söz konusu belgelendirme standartlarına, akreditasyon kuruluşu tarafından belirlenen ilgili koşullara ve akreditasyon koşullarını kapsayan kurallara ve düzenlemelere göre denetim çalışmalarını yaparlar. Standart belgelendirmeler, ilgili ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalar sırasında işletmeler ilgili standarda göre belgelendirme kapsamında hazırlanan bütün dokümanları eksiksiz ve tam olarak belgelendirme kuruluşuna açmak zorundadır. Bu kapamda özellike sistem el kitabı, işletmenin yönetim sistemi belgeleri ile eşleştirilen strandart unsurları, işletmenin organizasyon yapısı, iş süreçleri ve uyulması gerekli yasal düzenleme koşulları denetçilere verilmelidir. Bunun yanında işletmeler ilgili sistem uygulanırken tutulması gerekli tüm kayıtları da denetçilere açmalıdır.

İşletmede kurulan standartların etkinliği, işletmede yapılacak olan yerinde denetim çalışmaları ile belirlenmektedir. Bu çalışmada özellikle faaliyetlerin ilgili standart kapsamında hazırlanan iş süreçlerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durulmaktadır.

Uygulanmayan veya yanlış uygulanan iş süreçleri için işletmenin düzeltici ve önleyici faaliyetler yapıp yapmadığı belirlenir ve buna uyulmuyorsa uygunsuzluk raporunda bu durum açıklanır.

Denetim tamamlandıktan sonra denetçiler tarafından bir denetim raporu düzenlenir ve belgelendirme kuruluşuna teslim edilir. Duruma göre denetim çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmışsa işletmeden gerekli düzeltmelerin yapılması talep edilir ve arkasından yeniden denetim çalışması yapılır.

Belgelendirme kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için ihtiyaçları doğrultusunda belgelendirme çalışmalarının yapılmasında çerçeve bir yapı oluşturmaktadır. Kuruluşumuz da bu çerçevede çeşitli belgelendirme hizmetlerini, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, işletmelere hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde vermektedir. Kuruluşumuz, talep eden işletmelere, aşağıda sayılan standartlar ile ilgili belgelendirme hizmetleri vermektedir:

 • ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi
 • ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 15838 Çağrı Merkezi Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22716 Kozmetik Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi
 • 7 Yıldız Otel Belgelendirmesi
 • ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi
 • ISO/IEC 15504 SPICE Belgelendirmesi
 • ISO 20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

İhtiyaçları paralelinde bünyelerinde, bu sayılan standartlardan birini veya birkaçını kuran ve uygulayan işletmeler, kuruluşumuza müracaat ederek denetim ve belgelendirme hizmeti talep edebilirler.

İlgili standart için belgelendirme yapıldıktan sonra işletmede her yıl en az bir kere ara denetimlerin yapılması gerekmektedir. Ara denetimlerde asgari koşul olarak ilgili standardın önemli unsurları teyit edilmektedir. Aynı zamanda verilen belgenin usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, sisteme yönelik şikayetlerin süreçlere uygun olarak karşılanıp karşılanmadığı, iş süreçlerinde karşılaşılan uygunsuz durumların düzeltici ve önleyici faaliyetler ile giderilip giderilmediği de ara denetimlerde gözlemlenir.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama