trarzh-TWenfrdeelitfarues
Risk Yönetimi

Bir projenin içinde bulunulan andaki durumunun gözden geçirilmesi, bu projenin geleceği açısından tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi ve bunların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması yönünde yapılan bütün çalışmalar risk yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi çalışmaları, istenmeyen durumların ortaya çıkma ihtimalini en aza indirmek için alınacak önlemleri belirlemeye yöneliktir.

Proje bazında bakıldığı zaman riskler şu şekilde sıralanabilir: projenin hiç tamamlanamama riski, projenin gecikme riski, bütçenin aşılma riski, projenin bitiminde eksiklikler olma riski, yani müşteri ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmemiş olma riski veya projenin yürütülmesi sırasında güçlükler yaşanması riski.

Proje bazlı çalışmalarda, karşılaşılan riskleri sınıflandırmak, işletme açısından risklerin etkilerini azaltabilmek bakımından önemlidir. Riskler örneğin alınan stratejik kararlar yüzündne, projenin teknik özellikleri yüzünden, proje organizasyonu yüzünden, müşteri istekleri değiştiği için veya plan ve kontrol eksiklikleri yüzünden kaynaklanabilir.

Tespit edilen risklerin ortaya çıkma olasılıkları ile projeyi etkileme düzeyleri dikkate alınarak, riskler önem seviyelerine göre sıralanmalıdır. Risk değerlendirmesi denen bu çalışmanın belli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada içinde bulunulan an itibariyle durum değerlendirilmekte ve risk oluşturan faktörlerin zamana bağlı gelişimi incelenmektedir.

Kısaca risk, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan, iç ve dış faktörlerin, işletmelerin amaç ve hedeflerini gerçekleşmesi üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkilerdir. Aslında risk demek sadece zarar görmek demek değildir. Riskin olumlu yanları ve bunların neden olduğu olası kazançlar birer fırsat yaratabilir. Riskin olumsuz yanları ve bunların neden olduğu kayıplar ise birer tehdittir.

Risk yönetimi bir döngüdür. Riskler tespit edilir, değerlendirilir, gerekli önlemler alınır, riskler gözden geçirilir ve raporlanır. Bu aşamalar arasında sürekli izleme vardır ve bu döngü hiç durmadan tekrarlanır. Risk yönetimi çalışmaları ile hedeflere ulaşım, karar alma, hizmet standardını yakalama, etkin kaynak yönetimi, kayıpları önleme, yasal düzenlemelere uyum ve işletmenin itibar kazanması gibi bir dizi yarar elde edilmektedir.

Bir hizmet kuruluşu olarak kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün çalışmalarını birer proje olarak ele almakta bütün faaliyetlerinde hem projenin başında hem de belli aralıklarla mutlaka risk değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Risk yönetimi anlayışı ile müşterilerine hizmet veren TÜRCERT, bu yaklaşımı ile sektöründe farklılıklık yaratmaktadır.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama