trarzh-TWenfrdeelitfarues
TÜRCERT Ülke Çapında Standardizasyon Çalışmalarına Başladı

Teknoloji başta olmak üzere her alanda yaşanan baş döndürücü gelişmeler toplum yaşamını da gittikçe daha karmaşık bir hale getirmektedir. Standardizasyon çalışmalarının özünde bu karmaşıklığı giderme amacı yatmaktadır. Birçok konuda bir takım ilkeler, kriterler ve koşullar belirlemek gerekmektedir. Genel olarak standardizasyon çalışmaları bir sadeleştirme işlemine dayanmaktadır ve bu çalışmalara ilgili bütün tarafların katılımı ve işbirliği gerekmektedir. Belirlenen standartlar yayınlandığı ve uygulama alanı bulduğu oranda kabul görmektedir. Çünkü bir standart, çeşitli alternatifler arasından en doğru ve güvenilir olanın belirlenmesi işidir.

Ancak doğal olarak standartlar da kalıcı değildir ve gelişmelere uygun şekilde yenilenmeleri gerekmektedir. Standartlar, belli dönemlerde yeniden ele alınmalı, değerlendirilmeli ve gerekiyorsa revizyondan geçirilmelidir ve bu standartlar mutlaka günün koşullarına uydurulmak zorundadır.

Teorik olarak bakıldığında standardizasyon çalışmaları, belli bir faaliyet ile ilgili olarak ekonomik yarar elde etmek üzere bütün ilgili tarafların bir araya gelerek bir takım kriterler belirlemeleri, kurallar koymaları, koşullar tespit etmeleri ve bunları uygulama işlemleridir. Bu sayede mal ve hizmet üretiminde, test ve analizlerde, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında bir örneklik sağlanmış olmaktadır.

Genel olarak standartlar iki grupta toplanmaktadır: ürün standartları ve kalite sistem standartları. Ürün standartları, bir mal ve ya hizmetin, ilgili standartta açıklanan özelliklere ve koşullara uygun olduğunu göstermektedir. Kalite sistem standartları ise, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin, standartlara uygunluğunu sağlamak için takip ettiği kalite yönetimini tanımlamaktadır.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), en büyük standart belirleyen kuruluşlardır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi standartların gelişmelere uygun şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Bu konuda SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., bir yandan yeni standartların oluşturulması, bir yandan da mevcut standartların revize edilmesi çalışmalarında aktif olarak görev üstlenmektedir.

Standardizasyon çalışmalarının amacı, işletmelerde işgücü, malzeme, emek ve diğer kaynaklardan en yüksek seviyede yararlanmak, mal ve hizmet üretiminde tatmin edici bir kalite düzeyi yakalamak ve insanların ve işletmelerin can ve mal güvenliğini korumaktır. SCIENCE, bu sorumlulukla standardizasyon çalışmalarına destek vermektedir.

 

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bağcılar - İstanbul, TURKEY

Telefon :

+90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama