trarzh-TWenfrdeelitfarues
ISO 14064 BELGELENDİRME SÜRECİ

İnsanların tüketim alışkanlıkları ve şirketlerin üretim şekilleri, dünyanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Bir taraftan fosil yakıtlara bağımlılık durumu, diğer taraftan hiç tükenmeyecekmiş gibi kaynakların kullanımı, çevresel faktörleri olumsuz etkilemekte ve bu da iklim değişikliklerine, kuraklık ve kıtlık gibi küresel felaketlere yol açmaktadır. İklim değişiklikleri, özellikle de gelecek nesilleri etkileyen en büyük küresel sorunlardan biridir.

Bu sorunlar ile mücadele çalışmaları 1979 yılında başlamıştır ve en önemli adım 1997 yılında yapılan Kyoto Protokolü olmuştur. Kyoto Protokolü, zehirli gaz üreten şirketleri bir bedel ödemeye zorlamış ve bu yoldan zehirli gaz üretimini düşürmeyi amaçlamıştır.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartlarının yayınlanması ise 2006 yılında gerçekleşmiştir. Sera etkisini ortadan kaldıran gazları üreten şirketler, bu şekilde sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve bu sistemin standartlarını bünyelerinde kurarak işletmektedirler. Bu şirketler isterlerse bir de ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler.

Bu belgeye sahip olmak isteyen şirketlerin ilk atacakları adım, bir belgelendirme kuruluşuna gitmek olacaktır. Bunun için de öncesinde bir fiyat araştırması yapılması gereklidir. Alınacak teklifler üzerinden karar verilecek ve bir belgelendirme kuruluşu seçilerek belgelendirme çalışmaları başlatılacaktır.

Belgelendirme çalışmalarının ikinci adımı, bu belgelendirme şirketinden temin edilecek başvuru formunun doldurulmasıdır. Arkasından da sistem kuruluşu sırasında hazırlanmış olan bütün dokümanların belgelendirme kuruluşunun denetimine açılmasıdır.

Belgelendirme kuruluşu ön denetim çalışmalarını bu dokümanlar üzerinden yapar. Bir eksik veya hata görürse bunların düzeltilmesi veya tamamlanmasını şirketten talep eder.

Bu aşama geçildikten sonra asıl denetim çalışmaları başlar. Şirketin kendi faaliyet alanlarında denetçiler tarafından incelemeler başlatılır. Bu denetim çalışmaları tamamlanınca denetçiler bir rapor hazırlar.

Belgelendirme kuruluşu bu raporu esas alarak bir karar verir. Kararı olumlu ise SO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi hazırlayarak şirkete verir.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama