trarzh-TWenfrdeelitfarues

Kaldırma ve İletme

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak 2013 yılında aynı bakanlık tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, işyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken minimum koşulları belirlemektedir.

Sözü edilen yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), kaldırma ve iletme ekipmanlarına yönelik esaslar yer almaktadır.

Bu makinaların düzenli aralıklarla yapılacak kontrollerini sadece makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler yapmalıdır. Eğer yapılacak kontrollerde tahribatsız muayene yöntemleri uygulanacak ise bu durumda kontroller, TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim alan mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır (eski TS EN 473 standardı).Bu yönetmeliğin temelinde, Avrupa Birliği’nin 2006/42/EC sayılı Yeni Makine Emniyeti Direktifi yer almaktadır.

Bu yasal düzenlemelerde genel olarak kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az bir buçuk katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırma ve havada tutabilme gücüne sahip olan ve bu yüke dayanıklı ve yeterli frenleri bulunan makineler olarak tanımlanmıştır.

Kaldırma makineleri, çalışmaya başlamadan önce, bu makineleri kullanan kişiler tarafından kontrol edilmek zorundadır. Ayrıca bu makinelerin çelik halatları, zincirleri, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları, bu konuda yetkili ve uzman teknik bir eleman tarafından üç ayda bir kontrol edilmek zorundadır. Bu şekilde yapılan kontroller sonrasında bir kontrol belgesi düzenlenmesi ve özel bir dosyada saklanması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili konuları açıklayan ekinde (Ek-III) periyodik kontrole tabi iş ekipmanları başlığı altında, kaldırma ve iletme ekipmanları ile ilgili olarak şu esaslar yer almaktadır:

Standartlarda aksine bir kriter bulunmadığı takdirde, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırabilir ve havada tutabilir. Ayrıca kaldırma ve iletme ekipmanlarının, bu yüke dayanıklı yük frenleri bulunmak zorundadır

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrolleri, makine mühendisleri, makine teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır. Eğer bu düzenli kontroller tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılacak ise, bu durumda, kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Söz konusu yönetmelik ekinde, bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrol kriterleri ve kontrol süreleri gösterilmiştir.

İş yerlerinde yaşanan kazaların büyük bir kısmı makinelerin ve teçhizatlarının düzenli bakımlarının yaptırılmamasından kaynaklanmaktadır. Ölümle de sonuçlanan bu tür olayların önüne geçmek ve çalışanların can güvenliğini sağlamak, işletmelerin birinci önceliğidir.

İşletmeler bu sorumluluklarını yerine getirirken, çalışmaları sırasında tehlike yaratan riskli makinelerin, gerekli koşullara sahip olup olmadıklarını, düzenli aralıklarla kontrol ettirmek zorundadırlar. Bir şekilde çalışmaları riskli bulunan makineler kısa sürede onarılmalı ve bu süre içinde kullanılması durdurulmalıdır.

Söz konusu yönetmelik, düzenli kontrollerin yapılması ile ilgili bir takım ilave koşullar da öngörmektedir.

Kuruluşumuz, kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrollerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu kontrolleri yapmakta ve rapor düzenlemektedir. Bu kontrollerin akredite olmayan bir test ve muayene kuruluşuna yaptırılması bir değer ifade etmemektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her çeşit kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrol hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak uzman mühendis ve ekipmanlarımızla tüm teknolojik imkanlar kullanılarak Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi yaptırmanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için online başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizi en kısa sürede Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının  belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama