trarzh-TWenfrdeelitfarues
Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

 Sadece bina inşaatlarını değil, aynı zamanda gemilerin, otomobillerin, demiryollarının ve uçakların üretimi ile de ilgili olan yangın davranışı konusu, aktif koruma, pasif koruma, duman zehirlenmesi ve optik yoğunluk gibi farklı teknik uzmanlıkları içeren kompleks bir disiplindir. Genel olarak pasif koruma çalışmaları ile, binaların yangına neden olma ve yangını artırma özelliklerini sınırlandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmaların doğrulaması ise, yangına tepki testleri ile yapılmaktadır. Diğer yandan aktif koruma çalışmaları, genelde bir işletmede bulunması gereken yangın söndürücüler, yangın muslukları ve duman tahliye sistemi gibi cihazlarla ilgilidir. Böyle olunca yangına dayanım ve tepki testleri, tasarlanmış ve uygulanmış bütün ürün ve malzemelerle ilgilidir. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Binaların yangından korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kamuya açık bulunan yapılarda yer alan kapı, pencere, ara bölme, tavan, kolon, zemin vb. gibi bina ve yapılarda bulunan temel elemanlarının yangına dayanım koşullarının ve zamanlarının uluslararası standartlarda belirtilen şartları karşılaması gerektiği ifade edilmektedir.

İlgili Yönetmeliğe gereğince, bir ürünün yangına dayanımı ve performansı, yalnızca ilgili Avrupa ve Türk Standartlarına göre belirlenen tarafsız, bağımsız ve belirli akreditasyonu bulunan bir yangın laboratuvarında test edilerek, bu test sonuç değerlerinin uzman teknik kişilerce değerlendirilmesi ile ispatlanması gerekmektedir.

Burada yapılan test işlemleri ürünün sadece o andaki performans değerlerini ifade etmektedir. Oysa piyasaya sunulacak olan ürünlerin yangına dayanıklı olup olamadığının beyan edilebilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve akreditasyona sahip bir belgelendirme kuruluşunca sertifikalandırması gerekmektedir.Ürününüze ait yangına dayanım, yangına tepki gibi test işlemlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde Turcert aşağıda ifade edilen standartlar dâhilinde sizlere profesyonel hizmetler sunabilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Binaların yangından korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kamuya açık bulunan yapılarda yer alan kapı, pencere, ara bölme, tavan, kolon, zemin vb. gibi bina ve yapılarda bulunan temel elemanlarının yangına dayanım koşullarının ve zamanlarının uluslararası standartlarda belirtilen şartları karşılaması gerektiği ifade edilmektedir.İlgili Yönetmeliğe gereğince, bir ürünün yangına dayanımı ve performansı, yalnızca ilgili Avrupa ve Türk Standartlarına göre belirlenen tarafsız, bağımsız ve belirli akreditasyonu bulunan bir yangın laboratuvarında test edilerek, bu test sonuç değerlerinin uzman teknik kişilerce değerlendirilmesi ile ispatlanması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, yangına dayanım ve tepki test çalışmalarını, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangına tepki deneyleri verilerinin kullanılması ile sınıflandırma
  • TS EN 13501-2 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)
  • TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri
  • TS EN 13823+A1 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri - Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan - Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
  • TS EN ISO 11925-2 Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşa bilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
  • TS EN ISO 11925-2 Yangın deneylerine reaksiyon - Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşa bilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
  • TS ISO 11925-3 Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşa bilirlik - Bölüm 3: Çoklu alev kaynağıyla deney

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama