trarzh-TWenfrdeelitfarues
ISO 14001 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kuruluşların aslında bu belgeye sahip olmak amacı ile değil, gerçekten çevreye duyarlı ve doğayı korumaya inanan düşüncelerle Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmaları gerekiyor. Çünkü bugünkü gidiş ile gelecek nesillere pek de güzel bir dünya bırakmış olmayacağız.

Ama bunca çalışmalar yapılıp bir sistem kurulmuşsa ve üstelik gerektiği şekilde yürütülüyorsa, bunun üzerine bir de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak güzel olacaktır. Peki Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak için hangi belgeler gerekiyor? Bu belgeyi almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapıldığında, belgelendirme kuruluşu öncelikle sistemin gereği olarak hazırlanan dokümanları görmek isteyecektir.

Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları ile hazırlanan ve halen kuruluşta uygulanmakta olan dokümanlar şunlar olacaktır:

 • Çevre el kitabı
 • Çevre politikası
 • Çevre politikası ile uyumlu çevre uygulama talimatları
 • Çalışanların çevre yönetimi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını belirten görev tanımları
 • Çevre prosedürleri ile uyumlu çevre talimatları
 • Çevre yönetim şartnameleri
 • Formlar

Bunun yanında belge almak için aşağıdaki belgelerin de hazır olması gerekmektedir.

 • Çevre risk değerlendirme raporları
 • Çevre yönetim sistemi programları
 • Çevre acil durum planları ve yapılan tatbikat kayıtları
 • Çevre yönetim sistemi kontrol raporları
 • Çevre mevzuatına uygunluğu gösteren kayıtlar
 • Doküman kontrol kayıtları
 • Kayıt saklama süreleri ve saklanmasına yönelik kayıtlar
 • İç tetkik planları
 • İç tetkik raporları
 • Yapılan düzeltici ve önleyici çalışmaların sonuçları
 • Var ise kalibrasyon kayıtları
 • İnsan kaynakları ve eğitim kayıtları
 • Üst yönetimin sistemi gözden geçirme kayıtları
 • Çevreyi etkileyen makinelerin bakım ve onarım kayıtları

Bu tür kayıtların birçoğu zaten ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan kayıtlardır. Sistemin doğru uygulanıp uygulanmadığı bu kayıtlar ile tespit edilecektir.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama