trarzh-TWenfrdeelitfarues
ISO 9001 BELGELENDİRME SÜRECİ

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır

  • Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
  • Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
  • Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

 

Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, vb. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

ISO 9001 belgesini verecek olan kuruluş ilgili belgelendirme kuruluşu olacaktır. Bu kuruluş belgeyi düzenlerken şu konularda ikna olmuş olması gerekiyor:

  • Kuruluşun, daha önceden, ISO 9001 standardının istediği koşullara uygun faaliyet gösterdiği
  • Kuruluşun, Kalite Yönetim Sistemi ile belirlenmiş olan politika ve hedefleri her zaman gerçekleştirebilecek kapasitede bulunduğu
  • Kuruluşun, sistemi etkin bir şekilde uyguladığı

Belgelendirme kuruluşu bu değerlendirmeleri yaparken tamamen bağımsız hareket etmektedir. Bu yüzden de ISO 9001 belgesine sahip bir kuruluş, müşterilerine ve iş yaptıkları diğer kuruluşlara değer yaratmaktadır. Belgelendirme kuruluşu bu belgeyi verirken, sistemin belirlenmiş koşullara uygun olduğu güvencesini, sadece belgeyi alan kuruluşa değil, ilgili bütün taraflara vermiş olmaktadır. ISO 9001 belgesi, rakiplere, müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve tüm paydaşlara, standartlara uygun faaliyet gösterildiğinin belgesidir. Yeter ki belgelendirme faaliyetleri, sadece belge alma süreci olarak görülmesin. Yaşayan ve hep iyileştirilecek olan bir sistem olarak görülsün.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlar, belgelendirme süreci konusunda tereddüt ettikleri konuları, rahatlıkla TÜRCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına danışabilirler.

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama