trarzh-TWenfrdeelitfarues
ISO 9001 STANDARDI

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

4.Kuruluşun İçeriği

 • Kuruluşun ve İçeriğinin Anlaşılması
 • İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 • Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

5.Liderlik

 • Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
 1. Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
 2. Müşteri Odaklılık
 • Kalite Politikası
 • Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

 

6.Planlama

 • Risklere ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler
 • Kalite Hedefleri ve Söz Konusu Amaçlara Ulaşmak İçin Planlar
 • Değişikliklerin Planlanması

7.Destek

 • Kaynaklar
  1. Genel
  2. Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)
  3. (DIS sürecinde boş madde)
  4. Altyapı
  5. Süreçlerin Yürütüldüğü Ortam
  6. İzleme ve Ölçme Kaynakları
  7. Kurumsal Bilgi
 • Yetkinlik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Yazılı Hale Getirilen Bilgi

 

 1. Genel
 2. Yazılı Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi
 3. Yazılı Bilginin Kontrol Edilmesi

8.İşletim

 • İşletimsel Planlama ve Kontrol
 • Ürün ve Hizmetler için Şartların Belirlenmesi
  1. Müşteri ile İletişim
  2. Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi
  3. Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
 • Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  1. Genel
  2. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
  3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
  4. Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
  5. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
  6. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
 • Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
  1. Genel
  2. Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı
  3. Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler
 • Ürün ve Hizmetin Sağlanması
  1. Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü
  2. Belirleme ve İzlenebilirlik
  3. Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet
  4. Koruma
 • Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması
 • Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9.Performansın Değerlendirilmesi

 • İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
  1. Genel
  2. Müşteri Tatmini
  3. Analiz ve Değerlendirme
 • İç Denetim
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • Sürekli İyileştirme

 

ISO 9001 'de 10 maddenin içeriği

 1. Kapsam

              Kuruluş neden/ne zaman/hangi faaliyetler çerçevesinde bu standardı benimsemelidir?

 1. Atıf Yapılan Standartlar

              Diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyum

 1. Terim ve Tarifler

              EK-SL ortak terimleri ve bu standartta anılan diğer terimlerin tanımları

 1. Kuruluşun Bağlam ve İçeriği

             Kuruluşun amacı ve stratejik yönlenmesi

 1. Liderlik

            Yönetimin taahhüdü, kalite politikası, sorumluluk ve görevler

 1. Planlama

              Kalite hedeflerinin sağlayabilmek ve risk ve fırsatları işaret edebilmek için planlama

 1. Destek

              Çalışanlar, altyapı, bilgi, iletişim, dokümante edilmiş bilgi

 1. İşletim

              Müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek, tasarım, satış, satış sonrası destek

 1. Performans Değerlendirmesi

               Müşteri tatmini, analiz, iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi

 1. İyileştirme

              Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme

Belgelendirme

Uluslararası kabul görmüş standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrıca periyordik muayene, test ve kontrol hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın

Adres :

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11
Güngören - İstanbul

Telefon :

+90 (212) 702 40 00

Whatapp:

+90 (532) 281 01 42

Arama